توجه فرمایید:

جهت دریافت گواهی عضویت انجمن بعد از تکمیل فرم و تأیید عضویت، در انتظار برای تایید عضویت و دریافت لینک پرداخت حق عضویت باشید.

فرم ثبت نام انجمن علمی

جهت عضویت در انجمن علمی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری باشید.
  • اطلاعات فردی

    لطفا فرم ثبت نام را با دقت تکمیل فرمایید.