هیات مدیره انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

دکتر زهیر طیب رئیس انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

دکتر زهیر طیب

 • پژوهشگر نسخه های خطی و تحقیق نص
 • مدیر انتشارات بین المللی دارالتراث
 • مدیرمسؤول فصلنامه تحقیقات ادبی و مخطوطات
 • رئیس انجمن علمی
WhatsApp Image 2021-02-27 at 13.39.35

دکتر علی محمد موذنی

 • استاد تمام دانشگاه تهران
 • متن پژوه
 • نائب رئیس انجمن علمی
WhatsApp Image 2021-02-27 at 13.39.37

دکتر توفیق هاشمپور سبحانی

 • عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • متن پژوه و مصحح برجستۀ ادبیات عرفانی
 • استاد بازنشستۀ دانشگاه
 • عضو برجستۀ هیات مدیره انجمن علمی
دکتر سید محمد منصور طباطبایی بهبهانی متخصص نسخه های خطی و فهرست نگاری

دکتر سید محمد منصور طباطبایی بهبهانی

 • دانشیار رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • فهرست نویس، مصحح و متن پژوه عالی رتبه و ارزیاب نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران
 • رئیس کمیتۀ پژوهش
دکتر محمد سرور مولایی

دکتر محمد سرور مولایی

 • عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • استاد پیش کسوت دانشگاه در رشته ادبیات فارسی
 • مصحح و متن پژوه
 • عضو برجستۀ هیأت مدیرۀ انجمن علمی
WhatsApp Image 2021-02-27 at 13.39.36

دکتر بهادر باقری

 • دانشیار دانشگاه خوارزمی
 • سرپرست معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در خارج از کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • دبیر انجمن علمی
WhatsApp Image 2021-02-27 at 13.39.37 (1)

دکتر احمد خاتمی

 • رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
 • متن پژوه و مصحح
 • استاد پژوهشگر ممتاز کشور
 • عضو برجستۀ هیأت مدیرۀ انجمن علمی
WhatsApp Image 2021-02-27 at 13.39.36 (1)

دکتر سعید شفیعیون

 • رئیس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه اصفهان
 • دانشیار دانشگاه اصفهان
 • متن پژوه و مصحح دارای آثار برگزیده
WhatsApp Image 2021-02-27 at 13.39.34 (1)

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

 • استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • متن پژوه و مصحح
 • مشاور شورای نام گزینی کشور
 • خزانه دار انجمن
دکتر علی افضلی

دکتر علی افضلی

 • معاون گروه عربی دانشگاه تهران
 • مترجم و پژوهشگر ادبیات عرب
 • عضو علی البدل هیات مدیره
 • مسوول کمیتۀ مخطوطات عربی انجمن
دکتر میلاد جعفرپور انجمن تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

دکتر میلاد جعفرپور

 • عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 • عضو علی البدل هیأت مدیره
دکتر الهام ملک زاده

دکتر الهام ملک‌زاده

 • عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و استاد تاریخ
 • عضو علی البدل هیأت مدیره
 • مسوول کمیته همکاریهای بین المللی انجمن

همراهان اولین مجمع عمومی تاسیس

unnamed

دکتر فاطمه سماواتی

 • پژوهشگر تاریخ از دانشگاه دهلی نو
س

دکتر سمیه شکری

 • مدرس زبان و ادب فارسی
 • متن پژوه و مصحح
 • فعال فرهنگی و رسانه ای در حوزۀ ادبیات فارسی
ح

دکتر سید محمدرضا حسینی

 • متن پژوه
 • مدرس دانشگاه
ع

دکتر نیلوفر سادات عبدالهی

 • متن پژوه و مصحح
 • ویراستار مجلات علمی تخصصی زبان و ادبیات فارسی

همراهان اولین مجمع عمومی تأسیس

4

دکتر شرافت کریمی

 • استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان
 • متن پژوه و مصحح
 • بازرس انجمن

دکتر مروه کایا

 • پژوهشگر تاریخ، ادبیات و سیاست در منطقۀ آسیای صغیر و آناتولی

مدیر سایت: رضا جهانی