اهداف انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

  • گسترش، پيشبرد و ارتقاء علمي دانش نسخه شناسی، سند شناسی و تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی و اسناد
  • توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي

محورهای اجرایی فعالیت انجمن علمی

  • انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم تحقیق و تصحیح نسخه های خطی سر و كار دارند.
  • همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي، بازنگري و اجراي طرح‌ها و
    برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
  • ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
  • ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
  • برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
  • انتشار كتب و نشريات علمي.

اطلاعات بیشتر

پیشرفت همراه با ما

ما همواره دوره های آموزشی عمومی و تخصصی دربارۀ نسخه های خطی، تصحیح و تحقیق بر روی آنها و کارشناسی و ارزیابی و شناخت نسخ خطی را در این پایگاه ارائه می کنیم.

اطلاعات بیشتر
0 نسخه خطی
0 دوره آموزشی
500 اعضای انجمن
28 مدرس دوره

همکاران ما

همراهان مادی و معنوی ما